CEIP LEGARDA HLHI ikastetxean ikasleak du garrantzia. Gaitasunetan oinarritutako ikuspuntu metodologikoa da bermatu behar duguna, Ikasleen gaitasunetan aurrera egiteko , eta ezagupenak finkatzeko.

Ikaslea bera da ikas prozesuaren ardatza , horregatik IKASKUNTZA ESANGURATSUA garatu behar dugu, alde batetik PRAKTIKOA, PARTE HARTZAILEA eta DINAMIKOA izanik, eta bestetik ERAIKITZAILEA, BERRIZTATZAILEA, GLOBALA eta INKLUSIBOA:

  • ikasle guztien beharrizanei erantzunez eta ikasleen ibilbidearen jarraipena eginez

  • aniztasunari erantzuna emanez.

  • ikasle eta irakasleen arteko KOOPERAZIOA bultzatuz eta indartuz

  • Ikasketa Kooperatiboa medio egonik IK/KI( Ikasi Kooperatuz/ Kooperatzen Ikasi).


En el CEIP LEGARDA HLHI, es el alumno-a quien importa. Es necesario garantizar una metodología basada en competencias para el desarrollo de dichas competencias y el conocimiento.

El alumnado ha de ser el eje del proceso de aprendizaje- enseñanza, es por ello que vemos necesario desarrollar un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, que sea, PRÁCTICO, PARTICIPATIVO y DINÁMICO por una parte, y CONSTRUCTIVO, INNOVADOR, GLOBAL e INCLUSIVO por otra parte:

  • ofreciendo respuesta a las necesidades de todo el alumnado y realizando un seguimiento continuo durante todo el proceso de aprendizaje.

  • dando respuesta a la diversidad

  • impulsando la COOPERACIÓN entre el alumnado y el profesorado

  • Partiendo del aprendizaje cooperativo AC/CA( Aprender cooperando/ Cooperar para aprender)