CEIP LEGARDA HLHI, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren menpe dagoen ikastetxea da.  Mungiako herrian bertan dago kokaturik, erdigunetik ez oso urrun. Bere  inguruan Hezkuntza Sailak dituen beste irakasmaila batzuetako ikastetxeak ere daudelarik.

Gaur egun ikastetxea ez dago 1974an sortu zen espazio berberean. 2014 ko apirilaren 28tik CEIP LEGARDA HLHI ikastetxea eraikuntza berri batean kokatuta dago, aurreko eraikuntza bota eta berria eraiki ondoren, bere instalazioak berriak izanik.

Gure ikastetxera,   herrian bertan bizi diren umeez gain inguruko herrietatik datozen ikasleak ere eskolaratzen dira, bertan 780 ikasle inguru  izaten direlarik bi  etapatan banatuta:   Haur Hezkuntza  (2 urteko gelatatik hasita) eta   Lehen Hezkuntza, hizkuntza eredua D eredua  izanik.

 

El CEIP LEGARDA HLHI es un centro escolar dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El Centro está ubicado en la localidad de Mungia, próximo al centro, y contiguo a otros centros del Departamento de Educación que cursan otros niveles superiores.

El CEIP LEGARDA HLHI, no esta ubicado en el mismo lugar en que se construyó en 1974. Desde el 28 de abril de 2014 se ubica en un solar cercano, tras el derribo del edificio anterior, contando ahora con unas instalaciones totalmente nuevas.

Nuestro centro recibe alumnado de la propia localidad y de algunos de los pueblos colindantes. En él se recibe alrededor de 780 alumnos divididos en dos etapas: Educación Infantil desde 2 años y Educación Primaria, siendo el modelo lingüístico, el modelo D. 

HEZKUNTZA ESKAINTZA- OFERTA EDUCATIVA