Ikastetxeko Guraso Elkarteak (IGE) kudeatzen duen zerbitzua- Servicio gestionado por la Asociación de madres y padres del centro ( AMPA).

ORDUTEGIA- HORARIO

Egunero 08:00 - 09:00 Diario.

Adina- Edad: maila guztietarako - para todos los niveles.

Erabiltzaile mota- Tipo de usuarios

  • Ikasturte osokoak- Asiduos

  • Noizbehinkakoak_ Ocasionales

"JOKATZ" enpresa- Empresa "JOKATZ"

Kontaktoa- Contacto: goiztiarrak@legarda.biz