Ikastetxeko Guraso Elkarteak (IGE) kudeatzen duen zerbitzua- Servicio gestionado por la Asociación de madres y padres del centro ( AMPA).

ORDUTEGIA- HORARIO

Egunero 08:00 - 09:00 Diario.

Adina- Edad: maila guztietarako - para todos los niveles.

Erabiltzaile mota- Tipo de usuarios

  • Ikasturte osokoak- Asiduos

  • Noizbehinkakoak_ Ocasionales

"Aldaketa Soziala" enpresa- Empresa "Aldaketa Soziala"

Kontaktoa- Contacto: goiztiarrak@legarda.biz

2021-2022 IKASTURTERAKO, OSASUN EGOERA DELA ETA, IRAILEAN ERABAKIKO DA ZERBITZUA EMATEA ALA EZ . - PARA EL CURSO 2021-2022, EN BASE A LA SITUACION SANITARIA, SE DECIDIRA OFRECER EL SERVICIO O NO.