Larrialdietako jarduera plana 2023 20224

LARRIALDIETAKO JARDUERA PLANA 

CEIP LEGARDA HLHI 2023 / 2024 IKASTURTEA 

A. LARRIALDIETARAKO ANTOLAMENDUA 

1. SEINALEA 

Alarma sakagailuen bidez sakatuko da. 

2. KONTROLGUNEA: IDAZKARITZA. 

Seinalea entzutean libre dauden irakasleak eta sukaldari bat idazkaritzara joango dira. Bertan  ebakuazio egiteko beharrezkoak diren abisuak, arauak … emango zaizkie.  


3. ELKARGUNEAK 

3.1. AURREKO PATIOA

Kolunpio ondoan dagoen aterpea: 

1 eta 2 larrialdietako eskaileretatik, aurreko patiora ailegatzen direnak,  hor kokatuko dira ilarak eginez. 

• Patio orduan suertatzen bada, aurreko patioan egongo direnak hor  kokatuko dira ilarak eginez. 

• Idazkaritzan eta A.M.P.A. gelan daudenak, hor kokatuko dira. 

• Areto Nagusian daudenak, hor kokatuko dira ilarak eginez.  

3.2. POLIKIROLDEGI ONDOAN DAGOEN FUTBOL ZELAI TXIKIA.  

3 Larrialdietako eskaileratik H.H. bi urteko patiora ailegatzen direnak hor  kokatuko dira ilarak eginez. 

• H.H. bi urteko gelatakoak, liburutegian eta H.H. 2 eta 3 urteko  Psikomotrizitate gelan egongo direnak hor kokatuko dira ilarak eginez. 

(H.H. 2 eta 3 urteko ikasleak futbol zelai txikira joan beharrean, bide  

horretako hormaren kontra jarriko dira.) 

• H.H. bi urteko umeak bere patioan daudenean suertatzen bada, hor  kokatuko dira ilarak eginez.

3.3. GOIKO PISTA  

Patio orduan suertatzen bada, goiko pistan egongo direnak kalera ematen duen burdin  hesiaren kontra kokatuko dira ilarak eginez 

3.4. POLIKIROLGEGI ONDOAN DAGOEN SASKIBALOI PISTA:  

4 larrialdietako eskaileratik aterpera ailegatzen direnak hor kokatuko dira  ilarak eginez. 

• Patio orduan suertatzen bada, aterpean egongo direnak hor kokatuko dira  ilarak eginez. 

• Lehenengo gimnasioan daudenak hor kokatuko dira ilarak eginez. 

• H.H. 4 eta 5 urteko Psikomotrizitate gelan daudenak hor kokatuko dira  ilarak eginez. 

• Jantokian dauden sukaldariak hor kokatuko dira. 

B. LARRIALDI-EGOERETAKO EGITEKOAK ETA ARDURAK 

EBAKUAZIOAREN BURUA. ZUZENDARIA / IKASKETA BURUA/ IDAZKARIA (Larrialdi egoeraren  arduradun nagusia). 

1. Gertaera egiaztatu eta larrialdiaren egoera deklaratzea. 

2. Plana martxan jartzea. 

3. SOS Deiak-en bidez jakinaraztea eta kanpoko laguntzari harrera ematea Kontrol   Zentroan. 

4. Elkargunera joan eta larrialdi egoera amaitutzat ematea. 

ESKU-HARTZE BURUA. SEGURTASUN LAGUNTZAILEA. 

1. Larrialdia gertatu den tokira joatea. 

2. Larrialdia gutxitzen edota ezabatzen saiatzea. 

3. Zuzendariaren jarraibideen arabera jokatzea.

4. Ebakuazioan, zonaldeko koordinatzaileak koordinatu eta zuzentzea. 

5. Elkargunetara joatea eta datuak jaso. 

6. Zuzendariari gertatutakoaren berri ematea. 

LAGUNTZA TALDEA. ATEZAINA 

1. Lasaitasuna mantendu eta urduritasun eragin jarrerarik ez izaten saiatzea. 

2. Gasa, elektrizitatea edota ura hornikuntzak deskonektatzea. 

3. Igogailua blokeatzea. 

4. Ebakuazio bideak oztopoz garbitzea, kanpoko irteerak ireki. 

5. Kanpoko laguntzei ikastetxearen sarrera erraztea. 

6. Larrialdi egoeran ez uztea inor sartzen. 

SOLAIRUKO ARDURADUNAK. 

Haien gunea uzteko ardura izango dute abisua jaso eta gero. Pasabide bakoitzeko ebakuazio Planoko  irteeraren arabera izango dira. Bere gunean inor geratzen ez dela egiaztatu behar dute, bere umeak  besteen atzetik jarriz. 

* KONTUZ: Solairuko arduradunen bat bere gelan ez balego, ondoko gelan dagoen irakaslea solairuko  arduradun bihurtuko da. (Ikusi “Solairuko Arduradunak Planoaren Arabera” orrian.) 

IRAKASLEAK 

1. Gelan lasai itxaron solairuko arduradunek gela husteko abisua eman arte.

 2. Umeak ilaran jarri eta zenbatu. 

3. Tresna elektrikoak deskonektatu. 

4. Argiak itzali. 

5. Leihoak eta atea itxi. 

6. Abisua jaso ostean, umeak elkargunera eraman ilaran, hormatik, arin baina korrika egin  gabe, gauzak batu barik utziz. 

7. Elkargunean umeak ilaran mantendu eta zenbatu.  

8. Arduradunari denak dauden ala norbait falta den esan beharko zaio.

9. Ikasle guztiak momentu horretan dauden irakaslearekin aterako dira, bikoizketak edo   kanpoko indartzeak badaude ikasleak irakaslearekin aterako dira. 

10. Jantokian dauden umeak begiraleekin aterako dira elkargunera (jantoki orduetan)  jantokiko larrialdietako jarduera plana jarraituz. 

11. Patio orduetan:  

• Eskola barruan daudenek larrialdietako plana jarraituko dute. 

• Eskola kanpoan daudenek, patioko protokoloa jarraituko dute.  

C. EBAKUAZIORAKO JARRAITU BEHAR DEN ORDENA 

BIGARREN SOLAIRUA 

-3. Zikloko pasabidea. Alde bietatik aterako dira. 

• 3 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da. 

 H.H. 2 urteko patioan dagoen atetik eskolatik aterako dira. Hor hasten den bidea   jarraituz elkargunera joango dira.  

• 4 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da. 

Aterpe ondoan dagoen burdin hesitik eskolatik aterako dira. Padel pistetatik ahalik eta  hurbilen elkargunera joango dira. Polikiroldegi ondoan dagoen saskibaloi pista.

-LH5A taldean gurpildun aulkian agoen ikaslea dugu, gelan badago bigarren irakasle bat behar da. Eta larrialdiko eskilaratan geratuko da itxaroten kanpoko laguntza heldu arte. Ikasle hau Gela egonkorrean ere egoten da kontutan izan.

 -2. Zikloko pasabidea. Alde bietatik aterako dira. 

• 1 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da eta aurreko patioko  elkargunera joango dira. 

• 2 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da eta aurreko patioko  elkargunera joango dira. 

LEHENENGO SOLAIRUA 

-HH3,4 eta 5 geletako pasabidea. Alde bietatik aterako dira.

• 3 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da. 

H.H. 2 urteko patioan dagoen atetik eskolatik aterako dira. Hor hasten den bidea  jarraituz elkargunera joango dira.  

H.H. 3 urteko ikasleak futbol zelaiaren hormaren kontran kokatuko dira. 

Beste ikasleak Polikiroldegi ondoan dagoen futbol zelai txikian kokatuko dira. 

• 4 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da. 

Aterpe ondoan dagoen burdin hesitik eskolatik aterako dira. Padel pistetatik ahalik eta  hurbilen elkargunera joango dira. (Polikiroldegi ondoan dagoen saskibaloi pista) 

 -1. Zikloko pasabidea. Alde bietatik aterako dira. 

• 1 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da eta aurreko patioko  elkargunera joango dira. 

-LH1A taldean, gurpildun aulkian dagoen ikaslea dugu, talde honetan bigarren irakasle bat behar da. Bigarren irakasle hau ikasle honekin geratuko da larrialdiko atean kanpoko laguntza etorri arte.

• 2 larrialdi eskaileratik hurbilen dagoen taldea hasiko da eta aurreko patioko  elkargunera joango dira. 

• GELA EGONKORRA 

5 ikasle dira guztira ( 3 ikasle gurpildun-aulkian daude) eta 4 irakasle  behar  dira. 

o 1 larrialdietako atean, gurpildun-aulkian dauden bi ikasle eta bi irakasle geratuko dira itxaroten, kanpoko laguntza etorri arte.  

Beste bi ikasle, beste irakasle batekin eskaileretatik jaitsiko dira L.H. 1B taldearen atzetik.  

o 2 larrialdietako atean, gurpildun-aulkian dagoen beste  ikaslea beste irakasle batekin geratuko da itxaroten, kanpoko laguntza etorri arte.  

-LH5Ataldeko ikaslea batzutan talde honetan egoten da, kontutan izan beste irakasle bat behar dela eta hemen egongo balitz 2 larrialdietako eskilaratan geratuko da itxarote kanpoko laguntza etorri arte.

o Karmele-ri abisatu behar zaio irakasle bat edo bi  bidaltzeko laguntza ematera gela  egonkorreko ikasleei. 

BEHEKO SOLAIRUA 

-HH2ko gelak, Liburutegia eta H.H. 2 eta 3 urteko Psikomotrizitate gela .  

3 larrialdietako irteeratik hurbilen dagoen taldea hasiko da, ordena hau jarraituz: 

Psikomotrizitate gela, Koordinatzailearen gela, Isolamendu gela, H.H. 2 C, H.H. 2 B, H.H. 2 A eta  Liburutegia. 

H.H. 2 urteko patioan dagoen atetik eskolatik aterako dira. Hor hasten den bidea jarraituz  elkargunera joango dira.  

H.H. 2 eta H.H. 3 urteko ikasleak futbol zelaiaren hormaren kontran kokatuko dira. -Areto Nagusia 

Sarrera nagusitik zuzenean aurreko patiora.  

SOTOA 

-Sukaldea 

Zerbitzu atetatik zuzenean kalera eta arrapalatik aurreko patiora.  

-Jantokia 

Atzeko patiora doan atetik eta aterpe ondoan dagoen burdin hesitik eskolatik aterako dira.  Padel pistetatik ahalik eta hurbilen elkargunera joango dira. 

- 1 Gimnasioa 

Pasabidetik zuzenean beheko patiora eta aterpe ondoan dagoen burdin hesitik eskolatik  aterako dira. Padel pistetatik ahalik eta hurbilen elkargunera joango dira. Polikiroldegiko saskibaloi pistan.  

-4-5 urteko Psikomotrizitate gela 

Zuzenean beheko patiora eta aterpe ondoan dagoen burdin hesitik eskolatik aterako dira.  Padel pistetatik ahalik eta hurbilen elkargunera joango dira. 

-2 Gimnasioa, eta begiraleen eta sukaldarien aldagelak 

Jantokiko arrapalatik aurreko patiora aterako dira, eta handik elkargunera.